12 Hjälpmedel vid förflyttning

Gånghjälpmedel som hanteras med en arm

12 03 06 Armbågskryckor
12 03 09 Underarmskryckor (RA-kryckkäppar)
12 02 12 Axillarkryckor
12 03 16 Gånghjälpmedel med tre eller flera stödben

Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

12 06 03 Gåstativ
12 06 06 Rollatorer
12 06 09 Gåstolar
12 06 12 Gåbord (i denna grupp ingår även RA-rollatorer)

Cyklar

12 18 06 Tre- och fyrhjuliga cyklar med fotpedaler för en person
12 18 09 Trehjuliga handdrivna cyklar
12 18 21 Cykelanpassningar

Manuella rullstolar

12 22 03 Uppresningsrullstolar
12 22 03 Aktiv- / Allroundrullstolar
12 22 03 Komfortrullstolar
12 22 09 Manuella rullstolar med ensidesframdrivning
12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Motordrivna rullstolar

12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell styrning
12 23 06 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning
12 23 06 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning Akka-platta med eller utan slingstyrning
12 23 06 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning och uppresningsfunktion
12 23 06 Eldrivna rullstolar, vårdarmanövrerade, utrustad med dubbelkommando
12 23 12 Eldrivna rullstolar, vårdarmanövrerade

Tilläggsutrustning till rullstolar

12 24 09 Drivaggregat brukarstyrd
12 24 09 Drivaggregat vårdarstyrd
12 24 30 Bälten och selar till rullstolar

Alternativa manuellt drivna fordon

122707 Liggvagnar och sittvagnar (sulky) 

Hjälpmedel för överflyttning och vändning

12 31 03 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor
12 31 06 Vridplattor (vändskivor)
12 31 09 Fristående lyftbågar
12 31 12 Repstegar
12 31 15 Uppresningsbälten och västar
12 31 21 Överflyttningsplattformar
12 31 21 Fotpallar och fotstöd

Personlyftar

12 36 03 Hjullyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftselar/lyftslingor
12 36 04 Hjullyftar för överflyttning av en stående person.
12 36 12 Stationära lyftar (monterade på/i vägg/väggar, golv och/eller tak)
12 36 15 Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter
12 36 18 Stationära fristående lyftar
12 36 21 Lyftselar