18 15 03 Förhöjningsben

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

  1. Barn med funktionsnedsättning som medför svårigheter att ändra kroppsställning och resa/sätta sig.
  2. Barn med funktionsnedsättning som medför att aktiviteter i stor utsträckning behöver utföras i sittande.

Kriterier:

  1. Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att ändra kroppsställning och resa/sätta sig i och ur sittmöbel/säng.
  2. Aktuell höjd på bord i omgivningen är så hindrande att barnet inte kan utföra aktivitet i sittande vid bord.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta förflyttning.
Möjliggöra aktivitetsutförande sittande vid bord.

Förskrivning av flera:

Ja

Övrigt: