22 24 21 Telefoneringshjälpmedel

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.
Barn med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt inlärnings-, organisations- och
minnesförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att hantera telefon.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att självständigt kunna telefonera.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Behovet skall vara frekvent


Råd i förskrivningsprocessen

Finns inget lämpligt hjälpmedel som kan förskrivas. I allmän handel finns flera olika varianter på nummerslagningshjälpmedel.