22 36 03 Tangentbord

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsul
Leg. logoped i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med motorisk eller kognitiv funktionsnedsättning som påverkar arm/hand motorik och eller
perception.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att använda standard tangentbord och standard
mus.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta att styra dator.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Byte av standardbatteri bekostas av patienten.


Bedömning:

- Storlek på tangentbordet.
- Vilken kraft man har i fingrarna, ska tangentbordet vara lätttryckt?
- Precision i tryckandet? Storlek på tangenterna?
- Trådlöst?
- Ska tangenterna var i QWERTY-ordning eller ABC?
- Tänk på att man kan styra t ex trycktid i "hjälpmedelsinställningar" i det vanliga windowstangentbordet.
- Det finns tangentskärmbord i Windows och iOs.