22 36 12 Alternativa inmatningsenheter

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.
Leg. logoped i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med motorisk eller kognitiv funktionsnedsättning som påverkar arm/hand motorik och eller
perception.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att använda standard tangentbord och standard
mus.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta att styra dator.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Inmatningsenheter som finns i allmän handel omfattas inte av förskrivning.
Byte av standardbatteri bekostas av patienten.