24 Hjälpmedel för att hantering och transport av produkter

Hjälpmedel för att handha, manövrera och/eller kontrollera utrustning
24 09 18 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd

24 13 03 Fjärrstyrsystem
24 13 06 Programvara för omgivningskontroll

Hjälpmedel som ersätter arm och/eller handfunktion och/eller fingerfunktion eller en kombination av dessa funktioner

24 18 06 Påbyggnodagrepp och adaptrar
24 18 12 Stativ
24 18 15 Pinnar
24 18 18 Peklampor
24 18 27 Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter