06 Ortoser och proteser

Ortopedtekniska hjälpmedel ingår inte i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.
Överenskommelse, beslutad av Nätverket för hjälpmedelsfrågor, gällande handortoser och ödemhandskar ligger under relaterade dokument.