Sesam2

För att få tillgång till systemet måste man skicka in en ansökan om licens. Blankett  finns under fliken Remisser/Blanketter

Vid frågor kontakta Sesamsupporten Kontaktpersoner:

Maria Christensen 010-831 85 32

Susanne Björlin Norberg 010-831 71 57