Kompetenskrav för sjuksköterskor - utbildningsmaterial

Det här materialet är framtaget av en arbetsgrupp och kan användas som ett led i förskrivarutbildning för sjuksköterskor som förskriver till exempel tryckavlastande madrasser inom kommunen.

Länk till utbildningsmaterial - Kompetenskrav för sjuksköterskor inom hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.