Kontakt barnhjälpmedelscentralen (upp till 18 år)

Ansvarsområden

Maria

WebSesam och Sesam

Karin

Gå, stå, sitta, hygien med mera

Anna-Carin

Kognition, kommunikation och omgivningskontroll