Kontakt hjälpmedelsförrådet

Kontakta förrådet vid fel i leverans, leveransförseningar, transportskador, saknade följesedlar och gods, brådskande leverans av lagerförda varor.