Kontakt hjälpmedelskonsulenter kognition och kommunikation samt omgivningskontroll

Ansvarsområden

Birgitta Bjerre

Kognition

Daniel Arne

Kommunikation och omgivningskontroll