Remisser/blanketter

Här finner du olika typer av remisser/blanketter för att komma i kontakt med oss. Alla våra remisser/blanketter kan fyllas i direkt i datorn och mejlas till oss.

Remisser

För verksamheter som använder Cosmic tar Hjälpmedelsservice emot e-remisser (undantag peruk). Övriga använder remissblanketten och skickar in den per post.

Använd  remissmall utifrån det hjälpmedel som efterfrågas. Remissen ska inte riktas till specifik remissmottagare.

Blanketter