Blankett Reklamation

Retur/reklamation/påpekande (används av våra kunder vid reklamation eller retur av hjälpmedel. Gäller också vid påpekande av fel på produkt, leverans eller dylikt).

OBS! Ta alltid kontakt, via telefon eller mejl, med Kristina Söderbäck på 010 - 831 71 61 eller Åsa Lundmark på 010 - 831 71 47 vid uppstart av ärende

När det gäller retur/reklamation/påpekande avseende kognitiva hjälpmedel kontaktas Birgitta Bjerre 010 - 831 71 60