webSesam

webSesam är ett användarvänligt, webbaserat system där förskrivarnas alla beställningar och arbetsorder går rakt in i Sesam2.

webSesam är en beställningsportal för förskrivare. Med webSesam kan förskrivare ute i olika verksamheter registrera förskrivningar, söka artiklar, hantera egna förråd och se vilka hjälpmedel en brukare har. Det finns många ytterligare funktioner som underlättar förskrivarens vardag. 
 

Förenklar vardagsarbetet 

När förskrivare själva hittar rätt artikel, tillbehör och reservdelar blir orderregistreringen både enklare och korrekt. Genom tillgång till uppdaterad lagerinformation minskar handläggningstiden och brukaren får sina hjälpmedel snabbare.

Genom fullständig integration med Sesam2 får förskrivarna tillgång rill brukarinformation, artikelsök och uppdaterade leveransbesked och mycket mer. 

Säkerhet och sekretess

För att få tillgång till systemet måste man skicka in en ansökan om licens. Blankett och instruktion finns under "Relaterade dokument".


Kontakta webSesamsupporten om du har frågor om webSesam

Kontaktpersoner:

Maria Christensen 010-831 85 32
maria.christensen@regionvarmland.se

Susanne Björlin Norberg 010-831 71 57