Ortopedtekniska avdelningen

Ortopedtekniska avdelningen (OTA) har uppdraget att svara för försörjning av ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel, som tekniskt funktionellt är förmånlig för patienten och sjukvårdshuvudmannen. Verksamheten ska tillgodose de enskilda patienternas varierande behov av olika ortopedtekniska hjälpmedel.

Ortopedteknisk verksamhet och ortopedtekniska hjälpmedel är upphandlade. Verksamheten bedrivs av Teamolmed AB. Ortopedingenjörer i Region Värmland har ett ansvar att förskriva /välja ut lämplig produkt och med det ta aktiv del i förskrivningsprocessen.

Remiss vid beställning av ortopedtekniska hjälpmedel från Region Värmlands externa leverantör TeamOlmed AB:

Remiss - Ortopedtekniska hjälpmedel (pdf) 

Kontaktuppgifter till Ortopedtekniska avdelningen

Telefonnummer: 010-831 53 62
E-post: karlstad@teamolmed.se
Teamolmeds webbplats