Om oss

Här hittar information om personer som arbetar med inkontinensfrågor inom både Region Värmland och kommunerna i Värmland.

Kostnadsansvarig

Roger Almèn, verksamhetschef Hjälpmedelsservice Karlstad tfn; 054-617181
mejladress: roger.almen@regionvarmland.se

Driver inkontinensfrågor i Värmland och är sammankallande av styrgruppen. Är kontaktperson till hjälpmedelsnämnden.

Konsulent med inriktning inkontinensvård och inkontinenshjälpmedel

Therese Lundström, Hjälpmedelsservice, Östanvindsgatan 14, 65221 Karlstad, tfn. 054-61 71 99,
mejladress: therese.lundstrom@regionvarmland.se

I konsulenten arbetsuppgifter ingår:

  • att utveckla inkontinensvården i Värmland,
  • att driva nätverk och vara ett stöd för förskrivare inom kommun och Region Värmland,
  • att leda sortimentgruppernas arbete och vara behjälplig i upphandlingsarbete och följa produktutvecklingen inom inkontinensområdet,
  • att utveckla hemsidan,
  • att erbjuda och följa upp behov av utbildning,
  • att följa upp och kostnadsbevaka inkontinenshjälpmedel,
  • att bevilja dispenser,
  • samt att bevaka utvecklingen omkring inkontinens både nationellt och internationellt.

Styrgrupp

Gruppen är  för närvarande vilande.

Styrgruppens syfte är:

  • Att strukturera och utveckla verksamheten inom inkontinensvården.
  • Att styra upphandlingsprocessen för inkontinensprodukter inom öppna vården för både kommun och landsting.

Sortimentsgrupper

Sortimentsgruppernas arbetsuppgift är att delta i och följa upphandlingsarbete av inkontinenshjälpmedel. De ska därefter följa upp upphandlat sortiment samt granska och testa nya produkter.

En grupp finns för absorberande material och en för urinavledande produkter. I grupperna finns representanter som distriktssköterskor/sjuksköterskor inom både region och kommun och uroterapeuter för att se till behoven för barn, kvinnor, män och äldre.

Avtalscontroller

Fredrik Klyvert, Regionens hus, fredrik.klyvert@regionvarmland.se, tfn.054-61 43 38.
Avtalscontroller arbetar på upphandlings- och avtalsenheten, sköter avtalsförvaltningen vilket innebär att följa upp inköpsstatistik, leveransstatistik och göra tillägg och förändringar i avtalet i det fall det behövs. Det är till Fredrik Klyvert man skall vända sig till vid exempel leveransproblem.

 

 

Uroterapimottagningarna i Värmland

- CSK urologsektionen; 054-61 54 41
- CSK kvinnokliniken; 054-61 54 41
- CSK barnkliniken 054-61 61 25
- Sjukhuset i Arvika; 0570-71 22 79
- Sjukhuset i Torsby; 0560-472 09, 0560-472 10