Arbeta kunskapsbaserat med hjälp av HTA

HTA, Health Technology Assessment, innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvård. I HTA-projekt söker, värderar och sammanställer man forskning systematiskt gällande en viss diagnostisk eller behandlande metod, och rapport publiceras.

Genom regionalt samarbete inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns det möjligheter för Region Värmland att med stöd av den regionala HTA-enheten CAMTÖ utarbeta systematiska kunskapssammanställningar.

Har du förslag på områden där systematisk kunskapssammanställning behöver göras kan du föreslå ett HTA-projekt.