Arbeta kunskapsbaserat med hjälp av HTA

HTA, Health Technology Assessment, innebär systematisk utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvård. Detta innebär att forskning om en fråga eller ett ämne systematiskt söks fram, värderas och sammanställs vanligtvis i en rapport som publiceras.

Genom regionalt samarbete inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns det möjligheter för Region Värmland att med stöd av den regionala HTA-enheten CAMTÖ utarbeta systematiska kunskapssammanställningar, sk HTA-rapporter.

Har du förslag på områden där en systematisk kunskapssammanställning behöver göras är första steget att låta en bibliotekarie göra en informationssökning.

Använd gärna formuläret Skicka sökuppdrag.