Palliativ vård

Översikt över Region Värmlands arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinje för palliativ vård.

Riktlinjeprocessen (avslutad)

Arbetsgruppens uppdragsbeskrivning 2012-08-22

Viljeriktning från UppsalaÖrebro regionen 2013-10-04

Viljeinriktning Landstinget i Värmland 2013-11-19

Konsekvensbeskrivning 2014-02-05

 

Vårdprogramprocessen (pågående)

Protokoll hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp 2014-02-05 §47

Ledningsdirektiv - nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Uppföljningsprocessen

Resultat följsamhet i Region Värmland:

Palliativ vård 2014-02-07

Palliativ vård 2015-02-20

Uppföljning uppdrag 2015-02-20

Implementeringsprocessen i hälso- och sjukvården

Verksamhetschef ansvarar för att implementera vårdprogrammet i verksamheten.