Klamydia

Statistik för klamydiainfektion.

Värmland per månad 2016-2018

Värmland per månad 2013-2018

Värmland, ålders- och könsfördelning 2017

Värmland 1997-2017

Sverige 1997-2017

 

Klamydia Värmland per månad 2016-2018

Klamydia Värmland per månad 2016-2018

Värmland per månad 2013-2018

Värmland per månad 2013-2018

Klamydia Värmland, ålders- och könsfördelning 2017

Klamydia Värmland, ålders- och könsfördelning 2017


Klamydia Värmland 1997-2017

Klamydia Värmland 1997-2017

Klamydia Sverige 1997-2017

Klamydia Sverige 1995-2015

Till sidans början