Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Resultaten från den årliga nationella PPM-VRI-mätningen publiceras på regionens intranät och kommuniceras via mejl med kommentarer till resultaten till slutenvårdens enheter. Arbete pågår för att utveckla och förbättra resultatredovisningen för VRI.

Resultat - Vårdrelaterade infektioner

Observera att det är endast personal inom Landstinget i Värmland (LiV) som kan se denna information eftersom den ligger på LiV:s intranät.