MRB - patient

Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får aldrig fördröjas eller undanhållas patient pga. misstänkt eller konstaterat bärarskap av MRB.

Innehåll

Slutenvård  
Öppenvård  
Provtagning  
Handläggning av patient med MRB 

Kontrollodlingar för MRB ska utföras i följande situationer:

Slutenvård

Slutenvård och upprepade polikliniska sjukvårdande behandlingar på sjukhus.

Exempel på poliklinisk sjukvårdande behandling på sjukhus är; dialys, cytostatikabehandling, omfattande sårrevisioner/omläggningar på sjukhus.

Kategori Odling Placering i väntan på provsvar
Patient med riskfaktorer som vårdats på sjukhus i annat landsting i Sverige (eller i Norden) senaste sex (6) månaderna MRB Enkelrum med egen toalett och dusch tills preliminärsvar föreligger. Patient med enbart KAD/RIK och/eller central infart kan samvårdas om inga andra riskfaktorer föreligger.

Patient som vårdats utanför Norden
senaste sex (6) månaderna på/inom: 

 • Sjukhus
 • Vårdhem
 • Rehabiliteringsanläggning
 • Institution, t.ex. barnhem
 • Poliklinisk vård
  - Operativa ingrepp inkl. tandvård
  - Sårbehandling 
 MRB Enkelrum med egen toalett och dusch tills preliminärsvar föreligger.
Patient med riskfaktorer som varit bosatt utanför Norden senaste två (2) åren   MRB Enkelrum med egen toalett och dusch tills preliminärsvar föreligger.
Patient som vårdats på vårdinrättning inom Norden med dokumenterad smittspridning, se 
Riskområden för multiresistenta bakterier (MRB) i Norden
MRB Enkelrum med egen toalett och dusch tills preliminärsvar föreligger.

 

Öppenvård

Upprepade kontakter i öppenvård och/eller polikliniska behandlingar i öppenvård.

Exempel på kontakter/polikliniska behandlingar i öppenvård där MRSA-odling är aktuell; såromläggningar på mottagning och dagkirurgiska ingrepp. 

Kategori Odling

Patient som vårdats utanför Norden de senaste sex (6) månaderna på/inom: 

 • Sjukhus
 • Vårdhem
 • Rehabiliteringsanläggning
 • Institution, t.ex. barnhem
 • Poliklinisk vård
  - Operativa ingrepp inkl. tandvård
  - Sårbehandling 
MRSA*
Patient med riskfaktorer som varit bosatt utanför Norden senaste två (2) åren MRSA*
Gravida som varit bosatta utanför Norden senaste två (2) åren. Se även rutin MRSA-screening av gravida kvinnor inom mödrahälsovården MRSA*

 

* Välj remiss MRB-screening (endast MRSA) i Cosmic under 
Beställning av provbundna analyser/Mikrobiologi  

Provtagning 

Odlingar tas från Vid MRB-frågeställning:
(MRSA, ESBL, VRE)
Vid enbart
MRSA*-
frågeställning 
Näsöppning x x
Svalg x x
Perineum alt. ljumske x x
Faeces (pinnprov) x  

 

Samt vid förekomst Vid MRB-frågeställning: 
(MRSA, ESBL, VRE)
Vid enbart
MRSA*-
frågeställning
Sår eller hudskador (inkl. eksem) x x
KAD-urin x x
Insticksställen/infarter (inkl. PVK) x x
Trachealsekret/stomi/PEG/dränage x x

 

* Vid enbart MRSA-frågeställning: Välj remiss MRB-screening  (endast MRSA) i Cosmic under 
Beställning av provbundna analyser/Mikrobiologi 

Handläggning av patient med MRB

Handläggningen beror på vilken MRB som upptäcks och stor hänsyn tas till riskfaktorer för bärarskap och smittspridning. Se information under respektive MRB: 

Antibiotikabehandling

Kontakta infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras. De flesta patienter är endast koloniserade av MRB och ska inte behandlas. 

Dokumentation

Dokumentera bärarskap av MRB med en tydlig anteckning i patientens journal.

Märk journalen i Cosmic med aktuell MRB, Instruktion i Uppmärksamhetssignalen, sid 5 (Vida)