Riskområden för multiresistenta bakterier (MRB) i Norden

MRB i Norden, sidan uppdateras fortlöpande.

2018-10-04
VRE Västra Götaland; Kungälvs sjukhus

2018-03-19
VRE Samtliga sjukhus i Stockholmsområdet

2018-02-08
VRE Nyköpings lasarett 

2017-04-20 
MRSA i neonatalvården Stockholm: Karolinska sjukhuset Huddinge och Solna