Nyheter Smittskydd

Världsaidsdagen den 1 december

Världsaidsdagen den 1 december

Den 1 december är det Världsaidsdagen. I år uppmärksammas dagen genom att representanter från Smittskydd Värmland, Infektionskliniken, STI-mottagningen och Ungdomsmottagningen Druvan finns på plats på Centralsjukhuset i Karlstad för att informera om hiv.

Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas under antibiotikaveckan

Under den internationella antibiotikaveckan den 12–18 november sätter Sverige och många andra länder antibiotikaresistensen i fokus.

Nu har influensavaccinationerna startat

Nu har influensavaccinationerna startat

Årets influensasäsong är snart här. Personer i riskgrupper har en ökad risk för allvarlig infektion och rekommenderas därför influensavaccination. Landstinget i Värmland erbjuder personer i riskgrupp kostnadsfri vaccination.

Antal fall av klamydia och gonorré i Värmland fortsätter minska enligt aktuell halvårsstatistik

Det är trots detta viktigt att aktivt arbeta för en fortsatt minskning av sexuellt överförbara infektioner (STI). Under sommarmånaderna ses ofta en ökning av STI. Provtagning och behandling för STI enligt smittskyddslagen är alltid gratis för patienten.

Frysta jordgubbar bakom utbrott av hepatit A

Sedan i maj har 13 personer i framför allt södra Sverige smittats av hepatit A. Alla smittade personer har ätit frysta jordgubbar. De har exempelvis druckit smoothies eller ätit desserter som gjorts på frysta jordgubbar.

Mässlingutbrotten i Europa fortsätter

Mässlingutbrotten fortsätter i flera länder i Europa. Fyra länder i södra Europa, däribland Frankrike och Italien, har haft ca 9000 sjuka hittills i år.

Svåra streptokockinfektioner ökar

Betahemolyserande streptokocker grupp A (GAS) är den vanligaste bakteriella orsaken till halsfluss (tonsillit), men infektionen kan orsaka ett flertal andra sjukdomstillstånd av varierande svårighetsgrad från självläkande till livshotande infektioner.

Vi blir skyddade tillsammans - Världsvaccinationsveckan 24-30 april

I samband med Världsvaccinationsveckan har Folkhälsomyndigheten publicerat webbplatsen "Vaccin funkar" för att uppmärksamma att vaccinationer är effektiva för att förebygga de smittsamma sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammen.

TBE - ny rekommendation 2018

Även om fästingarna sover gott i vinterkylan just nu så är det dags att planera för TBE-vaccination inför den kommande säsongen.

Salmonellafall hos katter ökar - tänk på hygienen

Antal salmonellafall hos katter har i år börjat komma tidigare än vanligt och extra många katter har rapporterats smittade. Viktig med god hygien för att minska smittrisken.

Nytt nummer av WermlandsSmittan

Nytt nummer av WermlandsSmittan

WermlandsSmittan nr 1/2018 innehåller bl.a. information om årsstatistik, multiresistenta bakterier, sexuellt överförbara infektioner (STI) och byte av desinfektionsmedel.

Slutdatum för influensavaccinationer 2018-01-26

Influensan fick den här säsongen en relativt tidig start och är nu så pass utbredd att det inte längre är så meningsfullt att fortsätta vaccinera. Kulmen av influensasäsongen har sannolikt inte nåtts än men kommer troligen att inträffa närmaste veckorna.

Nytt nummer av WermlandsSmittan

Nytt nummer av WermlandsSmittan

WermlandsSmittan nr 2/2018 innehåller bland annat information om influensavaccination den kommande säsongen, sid. 4.

Värmland i topp vid mätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Nationella mätningen i mars 2017 av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) visar ett mycket bra resultat för Värmland på 84,3 procent jämfört med genomsnittet i riket som är 72,3 procent. Detta placerar oss i topp i denna mätning!

Utbrott av mässling i Europa

Just nu pågår ett antal utbrott av mässling i Europa vilket ökar vikten av att se över sitt vaccinationsbehov inför resa utanför Norden.

Viktigt med handtvätt vid kosläpp

Våren är här och snart är det dags för korna att komma ut på sommarbete. Det är viktigt med handhygien vid besök på lantgård för att slippa bli sjuk.

TBE-säsongen närmar sig

TBE-säsongen närmar sig

I Värmland ser vi en svagt ökande trend av TBE. Det är nu hög tid för personer som vistas i riskområden att ta ställning till vaccination inför årets fästingsäsong.

E-utbildning i basala hygienrutiner

E-utbildning i basala hygienrutiner

Smittskydd Värmland lanserar nu en e-utbildning i basala hygienrutiner. Den är ett led i att förbättra resultaten och höja medvetenheten om vikten av följsamhet till hygienrutiner för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Färsk kyckling innebär en ökad risk för magsjuka orsakad av campylobacter

Sedan i augusti i fjol har antalet sjukdomsfall av den allmänfarliga sjukdomen campylobacter ökat dramatiskt i hela Sverige. Campylobacter är en bakterie som är den vanligaste orsaken till bakterierelaterad magsjuka i Sverige.

Brasilien: Utbrott av gula febern

Ett pågående utbrott av gula febern sprider sig snabbt i Brasilien, rapporterar landets myndigheter.

Fortsatt ökning av campylobacter

Fortsatt ökning av campylobacter

Antalet människor som blir sjuka av campylobacter ökar sedan flera år, både i Sverige som helhet och i Värmland.

Fokus på hiv

Fokus på hiv

Den 1 december är det Världsaidsdagen. Landstinget i Värmland finns då i Mitt i City-gallerian i Karlstad för att informera om hiv. Just nu pågår också en informationsinsats om hiv riktad till personal inom allmänmedicin.

Frågor och svar om tuberkulos

Det fall av tuberkulos som konstaterats hos en elev på en skola i Filipstad har väckt många frågor om vaccination, smittsamhet, behandling med mera. Smittskydd Värmland svarar här på några av de vanligare frågorna.

Tillbaka till Smittskydd Värmland