Antal fall av klamydia och gonorré i Värmland fortsätter att minska enligt aktuell halvårsstatistik

Det är trots detta viktigt att aktivt arbeta för en fortsatt minskning av sexuellt överförbara infektioner (STI). Under sommarmånaderna ses ofta en ökning av STI. Provtagning och behandling för STI enligt smittskyddslagen är alltid gratis för patienten.

Första halvåret 2018 har 339 fall av klamydia respektive 6 fall av gonorré anmälts. Motsvarande siffror första halvåret 2017 var 401 anmälda fall av klamydia (totalt 819 fall hela året) respektive 9 fall av gonorré (totalt 18 fall hela året). Dessa resultat i sin tur var en minskning jämfört med 2016. Se statistik över sexuellt överförbara sjukdomar.

Trots denna positiva trend är det viktigt att aktivt arbeta för en fortsatt minskning av sexuellt överförbara infektioner (STI). Halvårsstatistik kan ibland kan vara missvisande och svår att tolka. Under sommarmånaderna ses ofta en ökning av STI.

  • Sjukvården ska kontaktas för diagnos, behandling och för att få recept på rätt läkemedel. Köp inte antibiotika via nätet!
  • Patienten har rätt till provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar utan att behöva redogöra för orsaken.
  • Såväl provtagning som behandling för sjukdomar enligt smittskyddslagen är helt kostnadsfritt för patienten.

 

För att minska risken för att drabbas av en STI ska man alltid använda kondom vid tillfälliga sexuella kontakter.
Om man haft oskyddat sex är det viktigt att testa sig. Man kan bl.a. testa sig på ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och vårdcentraler samt på STI-mottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.  Se mer information på 1177.se.

Webbaserad klamydiaprovtagning är ett komplement till provtagning på mottagning. I Landstinget i Värmland finns tjänsten klamydia.se där man enkelt kan beställa gratis klamydiatest för hemmabruk. Det finns även andra klamydiatester för hemmabruk, bl.a. att köpa på apoteket eller via olika nättjänster. Dessa rekommenderas inte.

Gonorré, hiv och syfilis är vanligare i andra länder än de är i Sverige och risken för dessa sjukdomar vid oskyddat sex utomlands är betydligt högre än i Sverige. Vid oskyddat sex utomlands kan man därför behöva testa sig för andra sjukdomar än klamydia.
Om man haft oskyddat sex utomlands eller av annan anledning misstänker annan STI än klamydia ska man vända sig till en mottagning för provtagning och inte använda sig av webbaserad klamydiaprovtagning.

De senaste åren har flera nätapotek med möjlighet att köpa bl a antibiotika lanserats. Vi avråder från att köpa antibiotika på nätet. Risken finns att man får overksam eller fel substans alternativt felaktig behandling i form av feldosering eller fel preparat för den aktuella infektionen. Dessutom har man i Sverige rätt till helt kostnadsfri behandling vid sjukdom enligt smittskyddslagen, som t.ex. klamydia och gonorré.