Världsaidsdagen den 1 december

Den 1 december är det Världsaidsdagen. I år uppmärksammas dagen genom att representanter från Smittskydd Värmland, Infektionskliniken, STI-mottagningen och Ungdomsmottagningen Druvan finns på plats på Centralsjukhuset i Karlstad för att informera om hiv.

Torsdagen den 29 november kl.11.00-13.00 kommer vi finnas vid huvudentrén på Centralsjukhuset i Karlstad för information till allmänhet och patienter. Fredagen den 30 november kl. 11.00-13.00 finns vi utanför personalmatsalen Solsidan på Centralsjukhuset i Karlstad med fokus på information till vårdpersonal. 

På 1980-talet innebar diagnosen hiv en dödsdom. Behandlingen är numera så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Med omätbara virusnivåer minimeras risken att viruset överförs till andra vid sexuella kontakter.

Obehandlad hiv leder till det dödliga tillståndet AIDS (aquired immune deficiency syndrome). Behandlingen förhindrar de skador på immunförsvaret som hiv-viruset orsakar. Personer med välbehandlad hiv kan leva ett långt liv.

Alla har rätt att testa sig för hiv utan att behöva motivera varför. Den som vill testa sig har också rätt att vara anonym. Att provta sig för hiv är alltid gratis. Alla enheter inom hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda hivtest.
Hiv kan överföras via blod, oskyddat sex, graviditet och amning. Hiv smittar inte vid sociala kontakter, glas och bestick, kramar och kyssar eller toaletter.

Om hivinfektionen är obehandlad är överföringsrisken störst under de allra första månaderna.
Antalet nya fall av hiv har sedan flera år varit tämligen konstant med ca 500 nya fall om året i Sverige och ca 5–15 nya fall i Värmland. Den vanligaste smittvägen är heterosexuell smitta och majoriteten av alla nya fall är smittade utanför Sverige. Bland personer med hiv som är smittade i Sverige dominerar gruppen män som har sex med män (MSM). Bland personer som är födda i Sverige och som smittas heterosexuellt, är de flesta smittade i samband med utlandsresor.

Under 2017 gjorde Folkhälsomyndigheten en översyn av den nationella strategin mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (proposition 2005/06:60) som antogs av riksdagen 2005. Folkhälsomyndigheten lyfter fram tre huvudsakliga åtgärder för att bibehålla den positiva trenden med låg smittspridning i Sverige:

  • Möjliggöra tidig testning - för att kunna erbjuda behandling och förhindra vidare smittspridning.
  • Erbjuda hälsoundersökningar - rådgivning och erbjudande om testning för personer som nyligen kommit till Sverige.
  • Etablera s k lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte för att nå personer som injicerar droger.