Värmland i topp vid mätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Nationella mätningen i mars 2017 av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) visar ett mycket bra resultat för Värmland på 84,3 procent jämfört med genomsnittet i riket som är 72,3 procent. Detta placerar oss i topp i denna mätning!

Det är glädjande att se att arbetet med följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler fortsätter uppåt även om det fortfarande fattas en del till att nå total följsamhet. Liksom tidigare år är det användningen av handdesinfektion före patientkontakt och korrekt användning av plastförkläde som har lägst följsamhet. Vi har förbättrat oss i användningen av handdesinfektion före patientkontakt från förra årets 88 procent till 94 procent vilket är mycket glädjande. Korrekt användning av plastförkläde är det enda delmomentet där vi ligger under genomsnittet i riket.

Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att nå 100 procent följsamhet till basala hygienrutiner för att minska risken för smittspridning och höja patientsäkerheten!

Källa: SKL

 Procent (%)  Värmland  Riket       
 Total följsamhet  84,3  72,3
 Följsamhet basala hygienrutiner  87  76,4
 Följsamhet till klädregler
 97  92,8
 Desinfektion före patientkontakt  94  84
 Desinfektion efter patientkontakt  98,7  93,3
 Korrekt användning av handskar  97  95,8
 Korrekt användning av plastförkläde  93,3  93,7
 Korrekt arbetsdräkt  98,7  97,2
 Avsaknad av smycken m.m.  98,3  97,2
 Kort/uppsatt hår                         99  97,1


Tabell över mätmoment vid nationell mätning BHK mars 2017, Värmland i jämförelse med riket.