Handläggning STI

Klamydia, gonorré, hiv, syfilis, hepatit B och hepatit C är sexuellt överförbara infektioner som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

En person med misstänkt eller konstaterad sjukdom enligt smittskyddslagen har enligt lagen skyldigheter, t.ex. att söka sjukvården för provtagning, medverka till smittspårning och följa förhållningsregler för att skydda andra mot smitta. Personen har enligt smittskyddslagen även rättigheter, t.ex. rätt till psykosocialt stöd och rätt till kostnadsfri provtagning och behandling.

Smittskyddslagen innebär också skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal att (skyndsamt) handlägga sjukdom som ingår i smittskyddslagen.

Här kan du läsa om provtagning och handläggning av patient som söker p.g.a. symtom, oro eller misstanke om STI:                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilderna för att se en större version.

Uppgifter för behandlande läkare

Behandlande läkare eller den person som fått uppgiften på delegation, t.ex. barnmorska har enligt gällande smittskyddslagstiftning (SmL 2004:168, 3 kap. 4 §) skyldighet att utföra vissa uppgifter. Där ingår att ta prover, informera om provsvar, ge behandling och vid behov ge psykosocialt stöd samt ge förhållningsregler enligt smittskyddslagen och journalföra dessa. Behandlande läkare/barnmorska ansvarar dessutom för att smittspårning blir utförd och för att göra klinisk smittskyddsanmälan.

 Dessutom ska behandlande läkare:

• Bekräfta behandling när en patient söker en mottagning med positivt provsvar för klamydia från klamydia.se. Se Hemtest för klamydia via nätet för kompletterande information.

• I förekommande fall remittera patienten för fortsatt omhändertagande enligt särskild rutin för respektive sjukdom:
- Hepatit B, hepatit C och hiv: Infektionskliniken Centralsjukhuset i Karlstad.
- Gonorré och syfilis: STI-mottagningen på Centralsjukhuset Karlstad.

Se information under respektive diagnos under Sjukdomar A-Ö och/eller Handläggningschema STI ovan.

Patienten ska meddelas provsvar och erhålla förhållningsregler av den mottagning som står som svarsmottagare för provet och informeras om att remiss utfärdas till aktuell klinik för fortsatt handläggning. Observera att vid misstanke om akut hepatit samt vid gonorré och hiv ska skyndsam telefonkontakt tas med respektive klinik!