Centraliserad smittspårning av klamydia - smittspårare

Smittspårningen är centraliserad till två enheter; Ungdomsmottagningen Druvan respektive STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad.

Smittspårarens ansvar

Cambio Cosmic: Bekräfta övertagande av smittspårningsärende till remitterande enhet via Remissvar i Cambio Cosmic.
Reservrutin samt rutin för de enheter som inte har Cambio Cosmic: Bekräfta övertagande av smittspårningsärende till remitterande enhet genom att signera övertagningsblankett från smittspårande enhet. Kopian skickas i retur med internpost.
• Smittspårning genomförs enligt rutin.
• Det ska i journalanteckning framgå datum för påbörjad och avslutad smittspårning samt vem som ansvarar för smittspårningen.

Blanketter och remisser

Smittspårningshandling, indexpatient

Smittspårningshandling, kontakt

Antal kontakter per index, reviderad 2014-05-09
Rapportering av antal kontakter per index, klamydia.

Anmälan till smittskyddsläkaren
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig förundersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m.