Hemtest för klamydia via nätet

Klamydiaprovtagning via Internet är ett komplement till mottagningsbesök. I första hand rekommenderas personligt besök på mottagning (vårdcentral, ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller STI-mottagning) för individuell rådgivning och provtagning.

Klamydiatest för hemmabruk

Provtagning och behandling för klamydia är gratis. I Landstinget i Värmland finns tjänsten klamydia.se där man kan beställa klamydiatest för hemmabruk helt kostnadsfritt. Det finns även andra klamydiatester för hemmabruk, bl.a. att köpa på apoteket eller via olika nättjänster. Dessa rekommenderas inte.

Om man har fått ett positivt svar på sitt klamydiatest för hemmabruk ska man alltid kontakta sjukvården för handläggning och för att få recept på rätt läkemedel. Köp inte antibiotika via nätet. Det finns risk att få overksamt eller fel läkemedel eller felaktig behandling i form av feldosering eller fel preparat. Behandling av klamydia är dessutom kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

För hälso- och sjukvården gäller

Det händer att personer som söker en mottagning för provtagning och rådgivning blir hänvisade till klamydia.se för provtagning. Detta är felaktigt och får inte ske.
Vid misstanke om smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att erbjuda provtagning.

Så här fungerar tjänsten Klamydia.se

Alla personer från 15 års ålder som är folkbokförda i Värmland kan beställa provtagning.
Här kan du läsa mer om hur man beställer och hur tjänsten fungerar.

Att göra när en person söker vården med positivt provsvar för klamydia

När en person söker en mottagning med positivt klamydiasvar taget via klamydia.se räknas denna mottagning som provtagande enhet med skyldighet att handlägga ärendet, seHandläggning STI för mer detaljer.