Smittskyddsblad

Praktiska råd utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen.

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation
Översättningar av hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation, finns på Smittskydd Stockholms sida.

Sjukdom Datum Läkar-information Patient-information Översättningar
patientinfo. 
Amöbainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo   
Campylobacterinfektion 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo  
Cryptosporidieinfektion 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo  
Difteri 2014-10-01 Läkarinfo Patientinfo  
Ebola  2015-09-18 Läkarinfo    
Enterohemorragisk E.coli (EHEC)  2017-04-28 Läkarinfo Patientinfo EHEC
Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) 2015-03-25

Läkarinfo

Patientinfo ESBL
ESBLcarba 2015-03-25 Läkarinfo  Patientinfo  ESBLcarba
Giardiainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo Giardia
Gonorréinfektion 2016-02-26 Läkarinfo Patientinfo Gonorré
Harpest 2017-03-02 Läkarinfo Patientinfo  
Hepatit A 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo Hepatit A
Hepatit B 2017-02-03 Läkarinfo  Patientinfo Hepatit B
Hepatit B hos barn 2013-04-10   Patientinfo   
Hepatit B ungdom 2017-02-03   Patientinfo Hepatit B
hos ungdom
 
Hepatit C 2017-02-03 Läkarinfo Patientinfo Hepatit C
Hepatit E 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo  Hepatit E
Hiv-infektion 2016-05-03 Läkarinfo  Patientinfo Hiv
HTVL I och II 2017-10-13 Läkarinfo Patientinfo  
Kikhosta (pertussis) 2014-11-07 Läkarinfo Patientinfo   
Klamydiainfektion 2016-02-26 Läkarinfo  Patientinfo  Klamydia
Legionärssjuka
(legionellainfektion) 
2017-04-28 Läkarinfo  Patientinfo   
Listeriainfektion 2014-10-01 Läkarinfo Patientinfo   
Meningokockinfektion 2018-05-07 Läkarinfo  Patientinfo  
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) 2013-06-13 Läkarinfo  Patientinfo  MRSA
Nephropathia epidemica (se sorkfeber)        
Papegojsjuka (psittacos) 2014-10-01 Läkarinfo  Patientinfo   
Paratyfoid- och tyfoidfeber 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo   
Pertussis (se Kikhosta)        
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP 2013-01-01 Läkarinfo  Patientinfo   
Rabies 2016-12-20 Läkarinfo     
Salmonellainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo  Salmonella
Shigellainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo  Shigella
Sorkfeber (nephropathia epidemica) 2017-03-22 Läkarinfo

Patientinfo

 
Syfilis 2016-02-26 Läkarinfo Patientinfo Syfilis
TBE - fästingburen
hjärinflammation
2015-03-23 Läkarinfo Patientinfo  
Tuberkulos 2016-05-03 Läkarinfo  Patientinfo Tuberkulos

Tuberkulos, latent, när behandling ges

2016-05-03 Läkarinfo Patientinfo
behandling ges
Tuberkulos, 
behandling
Tuberkulos, latent, när behandling inte ges " Patientinfo
behandling
ges inte
Tuberkulos,
ej behandling
Tularemi (se Harpest)        
Tyfoid- och paratyfoidfeber 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo  Tyfoid- och paratyfoidfeber
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) 2013-02-28 Läkarinfo Patientinfo  VRE 
Yersiniainfektion 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo