Vaccination av barn

Ett barn tittar över ett plank.

Nationella riktlinjer

Barnvaccinationsprogram -  Allmänt program för barn (Folkhälsomyndigheten)

Komplettering av vaccinationer (Folkhälsomyndigheten)  

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till föräldrar (Folkhälsomyndigheten) 

Informationsmaterial om vaccinationer (Folkhälsomyndigheten)
Informationsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet på flera språk riktat till barn- och skolhälsovård samt föräldrar som önskar fördjupade kunskaper om vaccinationer. 

Lokala riktlinjer

Barnhälsovården ansvarar för lokala riktlinjer.

Elevhälsan - Riktlinjer och rutiner för vaccinationer 2018-06-25 

Hepatit B - rekommendationer för pre- och postexpositionsprofylax 

Mässlingvaccination 2018-01-09

Rotavirusvaccination  
Sedan november 2017 erbjuds alla spädbarn i Värmland vaccination mot rotavirus efter beslut av Landstingsstyrelsen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination införs i det nationella barnvaccinationsprogrammet men beslut har ännu inte tagits av regeringen. Mer information finns på barnhälsovården, Landstinget i Värmland.  

TBE-vaccination Värmland 2018-04-27

Vaccination mot pneumokocker – Vuxna och barn > 2 år