Vaccination av studenter inom vården

Lokala rutiner

Studenter - stickincidenter, MRSA och vaccinationer  
Rutinen gäller för Landstinget i Värmland, kommunal och privat vård.