Basala hygienrutiner

Följsamheten till basala hygienrutiner är en förutsättning för att kunna minimera smittspridningen i vården.

Sedan 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Dessa föreskrifter gäller personal och studenter i patientnära vårdarbete inom hälso- och sjukvård.

Hygienföreskrifter för Landstinget i Värmland - baserad på SOSFS 2015:10.
Tillämpning av hygienföreskrifter


Följsamhetsmätningar

I december 2013 tog HCL (Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp) beslut att alla enheter i landstinget med patientnära vård ska genomföra följsamhetsmätningar varje månad tills dess att man nått stabilt hög följsamhet.  

Hygienombud på enheter och avdelningar utför följsamhetsmätningar på basala hygienrutiner och klädregler en gång i månaden, minst 10 observationer varje gång. Det är avdelningschefen som beslutar vem eller vilka som gör observationerna.

Riktlinje - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler
Rutin - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete

Läs mer om följsamhetsmätningar på sidan om hygienombud.

Här hittar du undervisningsmaterial om basala hygienrutiner.