Sårhandboken

Praktisk Handbok i sårbehandling skapades i Landstinget i Värmlands gemensamma sårbehandlingsgrupp för att öka kunskap och säkra vårdkvalitet inom området sårbehandling.

Praktisk handbok i sårbehandling

Målet med sårbehandlingsgruppens arbete är att skapa en kunskapsbank i Landstinget i Värmland inom kompetensområdet sårbehandling där enhetliga riktlinjer utifrån evidensbaserad kunskap för sårbehandling tillämpas.

Sårbehandlingsgruppen, LiV-gemensamt råd