Slangar och sår

Innehållet på den här sidan är rutiner för områdena endoskopi, enteral nutrition, infarter, sugning av luftvägar och sårhantering.

Enteral nutrition

Enteral nutrition - praktiska hygienrutiner vid sondmatning

Infarter

Lokala riktlinjer

CVK-rutin

PVK-rutin

Subkutan venport (SVP) rutin

Sugning av luftvägar

Sugning av luftvägar (Vårdhandboken)

Sårhantering

Sårhandboken

Praktisk Handbok i sårbehandling skapades i Landstinget i Värmlands  gemensamma sårbehandlingsgrupp för att öka kunskap och säkra vårdkvalitet inom området sårbehandling.

Praktisk handbok i sårbehandling

Målet med sårbehandlingsgruppens arbete är att skapa en kunskapsbank i Landstinget i Värmland inom kompetensområdet sårbehandling där enhetliga riktlinjer utifrån evidensbaserad kunskap för sårbehandling tillämpas.

Diskussionsfilm om hygienrutiner vid sårbehandling

"Hoppsan så fel det blev" (5:56) (YouTube)