Vårdhygieniska skyltar

Här finns några vårdhygieniska skyltar, för egen utskrift, till vårdavdelningar, boenden och enheter inom Landstinget i Värmland och kommunal vård.

Vinterkräksjuka på avdelningen/boendet/enheten

Vinterkräksjuka på avdelningen (pdf med Landstinget i Värmlands logga på)

Vinterkräksjuka på boendet (Word-dokument att lägga till egen logga på)

Vinterkräksjuka på enheten (Word-dokument att lägga till egen logga på)