WermlandsSmittan

Här hittar du Smittskydd Värmlands tidning, WermlandsSmittan, med det senaste numret samt även tidigare nummer och indelning i ämnesområde.

Innehåll i WermlandsSmittan nr 2/2018 (pdf)

- ESBL – multiresistenta tarmbakterier
- Senaste nytt om VRE
- Sexuellt överförbara infektioner (STI)
- Vinterkräksjukan
- Influensasäsong 2017/2018 i Värmland
- TBE
- Vaccinationskampanj säsongen 2018/2019
- Aktuella utbildning av Smittskydd Värmland
- Ny medarbetare

WermlandsSmittans arkiv

Ämnesområde Nummer/År         
Antibiotika 2/2003 1/2009 1/2011          
Att förebygga infektioner i vården II 2/2008              
Bakteriella tarminfektioner 1/2017 1/2018            
Barnvaccinationer 3/2006 3/2012            
Basala hygienrutiner 3/2006 2/2007 3/2011 1/2016 1/2017 2/2017 1/2018  
Blodsmitta 2/2008              
Byggfrågor 1/2012              
Bältros 1/2008              
Calicivirus/Norovirus/Vinterkräksjukan 1/2003 2/2003 2/2008 2/2011 3/2011 1/2012 3/2012 2/2017
" 2/2018              
EHEC (Enterohemorragisk E.coli O157) 1/2009              
ESBL 3/2006 2/2007 1/2008 2/2008 1/2011 2/2018    
Fågelinfluensa 2/2004 3/2004 3/2005          
Gonorré 1/2003 2/2006 2/2017          
Handhygien 2/2004 1/2010            
Harpest 1/2008 1/2010            
Hepatit B 1/2015              
HIV 2/2006              
HPV-vaccination 3/2011 1/2012            
Hygienrutiner/hygienronder 2/2005 2/2008 1/2011 2/2011        
Högriskenhet 2/2005              
Infektionsverktyget 2/2017              
Influensa 2/2003 2/2004 3/2004 2/2008 2/2011 3/2011 3/2012 2/2017
" 1/2018 2/2018            
Influensa (H1N1) 1/2010              
Kemiska medel 2/2003 1/2018            
Klamydia 2/2004 3/2004 3/2005 2/2006 3/2006 2/2007 1/2010 2/2017
Klebsiella pneumoniae ESBL 3/2006              
Legionella 1/2003              
Löss 2/2005              
Multiresistena bakterier (MRB) 2/2007 2/2008 1/2009 3/2012 1/2016 1/2017 1/2018  
MRSA 3/2004 2/2005 2/2007 1/2008 2/2008 1/2009    
Munskydd 1/2010              
Mycoplasma genitalium 2/2006              
Mässling 3/2011              
Papillomvirus 2/2006 3/2006            
Patientsäkerhet 2/2005 2/2007 3/2011          
Personalhygien 3/2006              
PPS 3/2004              
Röda hund 3/2011              
Salmonella 2/2011              
SARS 2/2003              
SmiNet 3/2004 1/2012 1/2017          
Smittspårning 3/2006 1/2014 2/2017          
Statistik 1/2003 1/2004 1/2005 1/2006 1/2007 1/2008 1/2009 1/2010
" 1/2011 1/2012 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018  
STI 2/2006 2/2008 1/2016 1/2017 1/2018 2/2018    
Stick-/skärskador 2/2004 3/2005 3/2006 2/2007        
Strama Värmland 2/2004 3/2005 2/2008 1/2011 1/2012      
Svevac 3/2006 1/2010            
Syfilis 2/2006              
TBE 1/2005 2/2006 1/2007 1/2008 2/2008 1/2010 1/2011 1/2012
" 1/2014 1/2015 1/2016 1/2018 2/2018      
Tuberkulos 2/2004 3/2005 1/2017 2/2017        
Tularemi 1/2008 1/2010            
Tvätt 1/2005 3/2005            
Vaccin 1/2003 2/2006 3/2006 2/2008 1/2010      
Vaginalprov 2/2007              
Variola 2/2003              
Vattkoppor 1/2008              
VRE 2/2017 2/2018            
VRISS 3/2004 2/2005            
Vårdhygien 2/2005              
Vårdrelaterade hygienfrågor 3/2012