Etik i vården

Etikkommittén

Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och se till att det är en integrerad del av verksamheten och patientsäkerhetsarbetet.

Etikkonsultation

Ta hjälp av en person med lång erfarenhet av etisk analys, som systematiskt går igenom situationen med de närmast berörda. 

Frågor och svar

Har du en fråga om etik? Skicka in den till oss och få svar. Vi publicerar ett urval av dem här, i anonym version.

På gång

Vi listar kommande seminarier och event inom etikområdet.

Länkar

Det finns mängder med bra information om etik på nätet. Här hittar du etikkommitténs rekommenderade länkar. 

Statens medicinsk-etiska råd: ”Lagstifta om vård för de beslutsoförmögna”

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har lämnat en skrivelse till regeringen med uppmaning om att se över regelverket av vård gällande beslutsoförmögna patienter.

Kommer förändringar att öka tillgången till organ för transplantation?

Ny statlig utredning och riksdagspartier föreslår att antal olika förändringar för att öka tillgången till organ för transplantation. Ett exempel är att nuvarande donationslag ändras till ett opt-outförfarande.

Oetisk fixering vid risker

Dagens Medicin (21/8) rapporterar från kirurgveckan att någon hittat ett marginellt statistiskt samband mellan bortoperation av blindtarmsbihanget i unga år och risk för depression senare i livet.

Erfarenheter av standardiserade vårdförlopp

Socialstyrelsen har sammanfattat erfarenheterna av satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancervården.