Etik i vården

Etikkommittén

Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och se till att det är en integrerad del av verksamheten och patientsäkerhetsarbetet.

Etikkonsultation

Ta hjälp av en person med lång erfarenhet av etisk analys, som systematiskt går igenom situationen med de närmast berörda. 

Frågor och svar

Har du en fråga om etik? Skicka in den till oss och få svar. Vi publicerar ett urval av dem här, i anonym version.

På gång

Vi listar kommande seminarier och event inom etikområdet.

Länkar

Det finns mängder med bra information om etik på nätet. Här hittar du etikkommitténs rekommenderade länkar. 

Statens medicin-etiska råd, en moralisk kompass för de eviga frågorna sedan 1985

Individens rätt att själv få bestämma och förändrad syn på reproduktion är tydliga värderingsförskjutningar som skett i samhället sedan Statens medicinsk-etiska råd inrättades för 34 år sedan.

Argument för och emot gratis fosterdiagnistik med NIPT

I Tyskland diskuteras nu fosterdiagnostik intensivt. Liksom i Sverige kommer den nya tekniken NIPT alltmer i bruk. Denna metod innebär att ett enkelt blodprov från den gravida kvinna kan ställa en i det närmaste säker diagnos på kromosomskada hos fostret. Om denna metod kommer i allmänt bruk kan man, teoretiskt sett, undvika att några barn med Downs syndrom föds.

Statlig utredning om komplementär och alternativ vård

För några dagar sedan kom utredningen "Komplementär och alternativ vård - säkerhet, kunskap, dialog" med ett första betänkande. Slutsatsen är att det bör finnas en portal som presenterar alternativ och komplementära metoder för behandling av sjukdomar, samt att ämnet ska ingå i vårdutbildningar.

De mycket för tidigt födda och etiken

Något som närmast liknar en revolution har skett med överlevnaden hos barn som föds mycket för tidigt. Det handlar nu om insatser för nyfödda i vecka 22-23. Men det har fortsatt funnits svåra etiska frågor och skilda uppfattningar kring hur intensiva insatser som ska sättas in för dessa barn med, som man trott, högst osäker prognos.