Etik i vården

Etikkommittén

Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och se till att det är en integrerad del av verksamheten och patientsäkerhetsarbetet.

Etikkonsultation

Ta hjälp av en person med lång erfarenhet av etisk analys, som systematiskt går igenom situationen med de närmast berörda. 

Frågor och svar

Har du en fråga om etik? Skicka in den till oss och få svar. Vi publicerar ett urval av dem här, i anonym version.

På gång

Vi listar kommande seminarier och event inom etikområdet.

Länkar

Det finns mängder med bra information om etik på nätet. Här hittar du etikkommitténs rekommenderade länkar. 

Intensiv debatt om dödshjälp

Mitt i semestern har en förnyad intensiv debatt om så kallad dödshjälp startat.

Prioriteringsarbetet under covid-19-pandemin

Svåra prioriteringar behöver göras av annan sjukvård än till covid-19-patienter. De med störst behov av vård behöver få företräde. Arbetet med att göra dessa prioriteringar fortlöper.

Etikkommitténs arbete under pågående pandemi

Covid-19-pandemin dominerar nu allt. Etikkommitténs två utbildningsdagar i mars och i maj har ställts in. En lång rad möten och andra utbildningar har likaså fått skjutas upp. Under pandemin har dessutom etikfrågor blivit brännande.

Läkarsällskapet kritisk mot privata sjukförsäkringar

I ett uttalande framför Svenska Läkarsällskapets etiska delegation kritik mot tillväxten av antalet privata sjukförsäkringar.