Etik i vården

Etikkommittén

Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och se till att det är en integrerad del av verksamheten och patientsäkerhetsarbetet.

Etikkonsultation

Ta hjälp av en person med lång erfarenhet av etisk analys, som systematiskt går igenom situationen med de närmast berörda. 

Frågor och svar

Har du en fråga om etik? Skicka in den till oss och få svar. Vi publicerar ett urval av dem här, i anonym version.

På gång

Vi listar kommande seminarier och event inom etikområdet.

Länkar

Det finns mängder med bra information om etik på nätet. Här hittar du etikkommitténs rekommenderade länkar. 

Politisk oenighet om viktiga etiska frågor

Etiska frågor i sjukvården har länge intagit en särställning i politiken.

Statens medicinetiska råds årliga etikdag 2019

Statens medicinetiska råd (Smer) arrangerade i december 2019 sin sedvanliga etikdag. Temat detta år var ”Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken in?”. I ett antal presentationer belystes följderna av olika styrningsmodeller som avlöst varandra inom hälso- och sjukvården under de senaste 15-20 åren.

Vi kan ha något att lära av komplementär och alternativ vård

Den komplementära och alternativa vården kan ge insikter om vårdmiljön, kontinuitet, patientmötet och ospecifika effekter menar Kjell Asplund, professor emeritus, Umeå universitet.

Statens medicinsk-etiska råd: ”Lagstifta om vård för de beslutsoförmögna”

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har lämnat en skrivelse till regeringen med uppmaning om att se över regelverket av vård gällande beslutsoförmögna patienter.