Etik i vården

Etikkommittén

Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och se till att det är en integrerad del av verksamheten och patientsäkerhetsarbetet.

Etikkonsultation

Ta hjälp av en person med lång erfarenhet av etisk analys, som systematiskt går igenom situationen med de närmast berörda. 

Frågor och svar

Har du en fråga om etik? Skicka in den till oss och få svar. Vi publicerar ett urval av dem här, i anonym version.

På gång

Vi listar kommande seminarier och event inom etikområdet.

Länkar

Det finns mängder med bra information om etik på nätet. Här hittar du etikkommitténs rekommenderade länkar. 

Läkarsällskapet kritisk mot privata sjukförsäkringar

I ett uttalande framför Svenska Läkarsällskapets etiska delegation kritik mot tillväxten av antalet privata sjukförsäkringar.

Frågan om dödshjälp allt hetare

I Västeuropa intensifieras nu debatten om dödshjälp och utvecklingen går mot en mer tillåtande lagstiftning i ett flertal länder.

Politisk oenighet om viktiga etiska frågor

Etiska frågor i sjukvården har länge intagit en särställning i politiken.

Statens medicinetiska råds årliga etikdag 2019

Statens medicinetiska råd (Smer) arrangerade i december 2019 sin sedvanliga etikdag. Temat detta år var ”Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken in?”. I ett antal presentationer belystes följderna av olika styrningsmodeller som avlöst varandra inom hälso- och sjukvården under de senaste 15-20 åren.