Etik i vården

Etikkommittén

Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och se till att det är en integrerad del av verksamheten och patientsäkerhetsarbetet.

Etikkonsultation

Ta hjälp av en person med lång erfarenhet av etisk analys, som systematiskt går igenom situationen med de närmast berörda. 

Frågor och svar

Har du en fråga om etik? Skicka in den till oss och få svar. Vi publicerar ett urval av dem här, i anonym version.

På gång

Vi listar kommande seminarier och event inom etikområdet.

Länkar

Det finns mängder med bra information om etik på nätet. Här hittar du etikkommitténs rekommenderade länkar. 

Regeringen publicerar två nya betänkanden med tydliga etiska dimensioner

Det gäller utredningarna ”Komplementär och alternativ vård (Kav)” och ”Organbehandling för donation” från Socialdepartementet.

Tidigare landshövding i Värmlands län blir ordförande i Statens medicinsk etiska råd, Smer

Det dröjde inte länge efter landshövding Kenneth Johanssons avgång innan det nu meddelas att han efterträder Kjell Asplund som ordförande i Smer.

Screening på gång för prostatacancer

De flesta skulle nog rent intuitivt anta att det är bra att screena, dvs erbjuda undersökning för tidig sjukdom i en stor befolkningsgrupp. Frågan är dock långt ifrån självklar. Det finns starka och vägande argument både för och emot screening, och kontroverser uppstår med jämna mellanrum.

Sverige bör delta i det internationella samarbetet mot handel med mänskliga organ

Det föreslås i den donationsutredning som lämnades till socialminister Annika Strandhäll (S) i januari i år. För att möjliggöra ett svenskt deltagande i Santiagokonventionen – Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ krävs vissa lagändringar anser Sten Heckscher, särskild utredare och före detta justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.