Etiknyheter

Statens medicin-etiska råd, en moralisk kompass för de eviga frågorna sedan 1985

Individens rätt att själv få bestämma och förändrad syn på reproduktion är tydliga värderingsförskjutningar som skett i samhället sedan Statens medicinsk-etiska råd inrättades för 34 år sedan.

Argument för och emot gratis fosterdiagnistik med NIPT

I Tyskland diskuteras nu fosterdiagnostik intensivt. Liksom i Sverige kommer den nya tekniken NIPT alltmer i bruk. Denna metod innebär att ett enkelt blodprov från den gravida kvinna kan ställa en i det närmaste säker diagnos på kromosomskada hos fostret. Om denna metod kommer i allmänt bruk kan man, teoretiskt sett, undvika att några barn med Downs syndrom föds.

Statlig utredning om komplementär och alternativ vård

För några dagar sedan kom utredningen "Komplementär och alternativ vård - säkerhet, kunskap, dialog" med ett första betänkande. Slutsatsen är att det bör finnas en portal som presenterar alternativ och komplementära metoder för behandling av sjukdomar, samt att ämnet ska ingå i vårdutbildningar.

De mycket för tidigt födda och etiken

Något som närmast liknar en revolution har skett med överlevnaden hos barn som föds mycket för tidigt. Det handlar nu om insatser för nyfödda i vecka 22-23. Men det har fortsatt funnits svåra etiska frågor och skilda uppfattningar kring hur intensiva insatser som ska sättas in för dessa barn med, som man trott, högst osäker prognos.

Ifrågasatta ingrepp på barn och unga

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 14/3 uttrycker några läkare och forskare i Göteborg, med professor Christopher Gillberg i spetsen, stark oro över den snabba ökningen av så kallad "könskorrigerande behandling" hos barn och unga, oftast mellan 12-17 år gamla.

Karolinska sjukhuset brister i dokumentation av beslut

Nu är Karolinska sjukhuset åter i blåsväder, efter en granskning av Ekot. Denna gång gäller det avslut av livsuppehållande behandlingar och hur besluten dokumenterats.

Är det etiskt försvarbart att satsa på diagnoser över nätet?

Leder snabbdiagnostik via nätet till felaktiga prioriteringar, till överbehandling eller kanske till eller kanske till satt diagnoser missas? Eller är det tvärtom lösningen på hur vården ska bli mer tillgänglig? Delta i vårt seminarium den 6 maj, på Centralsjukhuset i Karlstad.

Debatt kring dödshjälp utomlands och i Sverige

Debatten om olika former av dödshjälp är intensiv internationellt. I flera länder erbjuds nu någon form av möjlighet för svårt sjuka (oftast nära döden) att själva få välja tidpunkten för sitt livsslut. Hur ser debatten och argumenten ut i Sverige?

Etik och screeningundersökningar

Etiken kring screening kan verka enkel – alla vill väl få sin sjukdom upptäckt i tid för behandling – men är vid närmare eftertanke svår. Etikkommittén planerar att i ett kommande seminarium belysa denna debatt.

Statens medicinsk-etiska råd om abortgränsen

Statens medicinsk-etiska råd har i dagarna lämnat en rapport om den övre abortgränsen, motiverad av flera fall där kvinnor efter en mycket sen abort fött fram foster som visar livstecken. Detta har väckt en stark diskussion och röster har höjts för att abortgränsen bör sänkas.

Tillbaka till Etik i vården