Statens medicin-etiska råd, en moralisk kompass för de eviga frågorna sedan 1985

Individens rätt att själv få bestämma och förändrad syn på reproduktion är tydliga värderingsförskjutningar som skett i samhället sedan Statens medicinsk-etiska råd inrättades för 34 år sedan.

Det menar Göran Hermerén, professor i medicinsk etik och sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd och Barbro Westerholm, riksdagsledamot för liberalerna och en av rådets politiska medlemmar. I en artikel publicerad av Aftonbladet 19 april 2019 ger etikkunniga Göran Hermerén och Barbro Westerholm sin syn på utvecklingen inom de medicinsk-etiska frågorna.

Intressant nog är båda tämligen optimistiska om framtiden - inte så vanligt i en tid av växande pessimism.

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén