Länkar

Här hittar du etikkommitténs rekommenderade länkar.

CODEX

CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet. Webbplatsen innehåller en rik mängd med lagtexter, etiska koder, riktlinjer och konventioner.
www.codex.vr.se

Norska bioteknologiradet

För att följa debatt och forskning i vårt grannland Norge finns bioteknologirådets webbplats. 
www.bioteknologiradet.no/

Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

Prioriteringscentrum, Linköpings universitet, för en intressant diskussion om prioriteringar i sjukvården och arrangerar konferenser.
www.liu.se/forskning/prioriteringscentrum

Statens medicinsk-etiska råd

Smer är ett råd för etisk bevakning och analys som ligger direkt under regeringskansliet, dock partipolitiskt obundet. Bland ledamöterna finns både etiksakkunniga och politiker. På eget initiativ eller på uppdrag analyserar smer viktiga etiska frågor. Deras rapporter är i regel ytterst läsvärda.
www.smer.se

Svenska Läkaresällskapets etiska delegation

Svenska Läkaresällskapets etiska delegation utför ett viktigt arbete för att belysa etiska frågor.
www.sls.se/etik

Sveriges Tandläkarförbund 

Tandläkarförbundet är engagerade i etiska frågor och har en hel del intressant information på sin webbplats.
https://tandlakarforbundet.se/om-oss/verksamhet/etiska-fragor/