På gång

Är du nyfiken på vad som är på gång hos etikkommittén 2020? Vi anordnar bland annat seminarier och informationstillfällen för personal och allmänhet. Här hittar du också andra event inom etik som är öppna för allmänheten.


Heldagsseminarium "Vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter"

6 februari

Statens medicinetiska råd (Smer), arrangerar 6 februari 2020 ett heldagsseminarium om "Vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter" i Stockholm. 
Anmäl dig på Smer:s webbplats.

  • Arrangör: Smer
  • Plats: Stockholm

Bioteknologidag

12 februari

Norge har ett Bioteknologiråd vars uppgift är att belysa etiska aspekter på den nya genetikens användning inom sjukvård och miljö. Årligen arrangeras en Bioteknologidag. I år äger denna rum 12 februari i Oslo. 
Mer information finns på Biologirådets webbplats.

  • Arrangör: Biotekonoligirådet i Norge
  • Plats: Oslo

Resursdag hos Prioriteringscentrum

10 mars

Prioriteringscentrum i Linköping arrangerar den 10 mars en "resursdag" då intresserade kan anmäla en prioriteringsfråga från sitt eget område och sedan få konkret hjälp med hur den kan hanteras. 
Mer information och anmälan hittar du på Prioriteringscentrums webbplats.

  • Arrangör: Prioriteringscentrum
  • Plats: Linköping

Temadag om faktaresistens

3 april

Att inte acceptera uppenbara fakta utan istället göra om dem, fabricera nya eller bara ignorera har kanske bli vanligare än tidigare. Forskningsenheten Camtö vid Universitetssjukhuset i Örebro arrangerar en temadag kring detta, med fokus på medicin och sjukvård, den 3 april 2020. Notera att seminariet börjar kl 09.30, inte kl 08.00 som anges. 
För program och anmälan, se pdf på Camtös webbplats

  • Arrangör: Forskningsenheten Camtö vid Universitetssjukhuset i Örebro
  • Plats: Örebro