Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

18 12 27 Sänggrindar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut
Leg.sjuksköterska

Målgrupp:

Sänggrindar

  1. Barn med funktionsnedsättning som medför svårigheter att förflytta sig i liggande ställning i sängen.
  2. Barn med funktionsnedsättning som innebär desorientering till rum och person, nedsatt minnesfunktion, nedsatt emotionell funktion, motorisk oro.
  3. Barn som känner sig otrygga i säng.

Resningsstöd

Barn med funktionsnedsättning som medför nedsatt uppresnings- och förflyttningsförmåga till/från säng.

Lyftbågar

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att förflytta sig liggande i säng.

Kriterier:

Sänggrindar

  1. Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att förflytta sig i liggande ställning i sängen.
  2. Funktionsnedsättning som medför risk att falla ur sängen, gå ur sängen och falla eller känsla av otrygghet hos personen.

Resningsstöd

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet med uppresning och förflyttning till/från säng.

Lyftbågar

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att förflytta sig i liggande ställning i sängen.

Mål med hjälpmedlet:

Sänggrindar

  1. Möjliggöra självständiga lägesändringar i sängen och/eller mer aktivt kunna medverka i personlig omvårdnad i säng.
  2. Möjliggöra en bibehållen liggande ställning i säng och minska risken att barnet faller ur/går ur sängen. Ge trygghet och ökad säkerhet.

Resningsstöd

Möjliggöra förflyttningar till/från sängen och/eller mer aktivt kunna medverka vid förflyttning och uppresning.

Lyftbågar

Möjliggöra självständiga förflyttningar i sängen och/eller mer aktivt kunna medverka i personlig omvårdnad i säng.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Om det föreligger risk för fall från säng skall en noggrann analys och avvägning göras mellan nyttan kontra risken med användandet av sänggrind. Andra alternativ skall uteslutas innan grind används.

Utprovning:

Var uppmärksam på respektive leverantörs rekommendationer gällande säkerhetsavstånd mellan sänggavel och tillbehör. 

Vid lösa grindar skall mellanrummet vara max 6 cm eller mer än 30 cm från gavlarna på sängen.

Avståndet från madrass till sänggrindens överkant får ej understiga 22 cm.

Var observant på klättring över grind samt klämrisk.

Är grind en risk för personen, övervägs lägre säng.

Om sängen är utrustad med integrerade grindar skall dessa plomberas om grindarna inte ska användas.

Bedöm behovet av grindskydd. Beställer man en vuxensäng till ett barn under 12 år måste man alltid använda grindskydd.

Övrigt:

Lyftbågar: Kontraindikationer kan finnas för personer med vissa funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Uppföljning

Minst en gång per år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats