Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 12 03 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/Leg fysioterapeut

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arm/handmotorik.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att hålla i penna eller krita för att teckna
och/eller skriva.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardagligt skrivande och tecknande.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Råd i förskrivningsprocessen:

Finns i februari 2015 inget lämpligt hjälpmedel, så som t ex  tunglinjal, som kan förskrivas.

För förtjockat grepp på penna, se riktlinje 24 18 06.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats