Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Kommunikativt bildstöd, bildbasprogram

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal,
tecken eller skrivna meddelanden.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att bara en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Förbrukningsartiklar (inplastning, kardborreband mm) är egenansvar.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

  • Bedöm barnet/ungdomens förmåga med fokus på språk och symbolförståelse samt initiativ- och perceptionförmåga.
  • Hämta alltid in information från barnet/ungdomens omgivning med fokus på styrkor och svårigheter.
  • Bedöm även omgivningens förmåga att hantera hjälpmedlet, samt inventera vilka utbildningsinsatser som behövs för att implementera hjälpmedlet i vardagen.
  • Informera om att förbrukningsmaterial så som papper, inplastningsmaskin, kardborre mm är egetansvar.
  • Behovet av bildstöd ska vara frekvent i vardagen, kan ej förskrivas i träningssyfte.
  • Se över om barnet behov kan tillgodoses av gratisprogram via internet t ex bildstod.se papunet.net arasaac.org eller pictoselector.eu

Utprovning:

  • Utifrån behovsanalysen väljs det/den bildbas/symbolsats/bildprogram som anses mest lämplig.
  • Förskrivaren ansvarar för att nätverket/omgivningen får den kunskap/utbildning som behövs för att kunna handha bidbasen/symbolsatsen/bildprogrammet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats