Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 33 06 Bärbara datorer och hand- och fickdatorer

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut, i samråd med barnhjälpmedelskonsulet
Leg. logoped, i samråd med barnhjälpmedelskonsulet

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera.

Kriterier:

  • Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden.
  • Barnet ska ha behov av datorbaserat hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation, då behovet inte kan tillgodoses av enklare kommunikationshjälpmedel t.ex. bokstavstavla eller enklare samtalsapparat.
  • Barnets behov av anpassad inmatningsenhet (styrsätt) samt programvara avgör val av datorbaserat hjälpmedel d v s hand-, bärbar- eller stationär dator.
  • Om barnet ska kommunicera med bilder ska han/hon redan ha erfarenhet av bildkommunikation som behöver utvecklas.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Dator förskrivs enbart i kommunikativt syfte, då det till datorn behövs anpassade inmatningsenheter (styrsätt) och/eller speciella programvaror.
Om personen har en egen dator sedan tidigare kan den anpassas enligt ovan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats