Till startsidan

18 12 26 Sidoskenor att fästa på sängar

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast
Leg.sjuksköterska (Sänggrindar)

Målgrupp:

Sänggrindar

  1. Personer med funktionsnedsättning som medför svårigheter att förflytta sig i liggande ställning i sängen.
  2. Personer med funktionsnedsättning som innebär desorientering till rum och person, nedsatt minnesfunktion, nedsatt emotionell funktion, motorisk oro.
  3. Personer som känner sig otrygga i säng.

Resningsstöd

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt uppresnings- och förflyttningsförmåga till/från säng.

Lyftbågar

Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att förflytta sig liggande i säng.

Kriterier:

Sänggrindar

  1. Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att förflytta sig i liggande ställning i sängen.
  2. Funktionsnedsättning som medför risk att falla ur sängen, gå ur sängen och falla eller känsla av otrygghet hos personen.

Resningsstöd

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet med uppresning och förflyttning till/från säng.

Lyftbågar

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att förflytta sig i liggande ställning i sängen.

Mål med hjälpmedlet:

Sänggrindar

  1. Möjliggöra självständiga lägesändringar i sängen och/eller mer aktivt kunna medverka i personlig omvårdnad i säng.
  2. Möjliggöra en bibehållen liggande ställning i säng och minska risken att personen faller ur/går ur sängen. Ge trygghet och ökad säkerhet.

Resningsstöd

Möjliggöra förflyttningar till/från sängen och/eller mer aktivt kunna medverka vid förflyttning och uppresning.

Lyftbågar

Möjliggöra självständiga förflyttningar i sängen och/eller mer aktivt kunna medverka i personlig omvårdnad i säng.Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas, undantag för grindar.

Övrigt:

Råd i förskrivningsprocessen

Grindar definieras i denna riktlinje som de grindar som kan förskrivas som tillbehör till upphandlat sortiment av vårdsängar.

Bedömning:

Om det föreligger risk för fall från säng skall en noggrann analys och avvägning göras mellan nyttan kontra risken med användandet av sänggrind. Andra alternativ skall uteslutas innan grind används.

Man kan använda sänggrindar med den enskildes samtycke.
Det finns inget stöd i socialtjänstlagen eller hälso-och sjukvårdslagen för att använda sänggrindar mot den enskildes vilja.

Var observant på säkerhetsavståndet vid montering av stöd-/vändhantag, se leverantörens bruksanvisning.

Observera att snedställd grind inte ska användas som stöd vid vändning i säng.

Avståndet från madrass till sänggrindens överkant får ej understiga 22 cm.

Var observant på klättring över grind samt klämrisk.

Är grind en risk för personen, övervägs lägre säng.

Om sängen är utrustad med integrerade grindar skall dessa plomberas om

grindarna inte ska användas.

Bedöm behovet av grindskydd.

Övrigt:

Lyftbågar: Kontraindikationer kan finnas för personer med vissa funktionsnedsättningar eller sjukdomar.