Äggstockscancer

Här hittar du vårdprocessen för äggstockscancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet med äggstockscancer i Region Värmland.

Här finns också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Kvinnosjukvården Region Värmland

Nationella resurser


Ingång till standardiserat vårdförlopp


Utredning och beslut om behandling


Behandling


Ingen information.

Uppföljning


Ingen information.

Patientinformation