Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Här hittar du vårdprocessen för allvarliga specifika symtom som kan bero på cancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Diagnostiskt centra Slutenvården Arvika, Region Värmland

Nationella resurser


Ingång till standardiserat vårdförlopp


Information om remiss och remissinstans


Utredning och beslut om behandling


Behandling


Ingen information.

Uppföljning


Ingen information.

Patientinformation